Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ראש פינה’

ממרפסת הבית בראש פינה – זריחה על הרי הגולן

מחלון הבית בראש פינה

מרפסות בראש פינה

המעקה

עמק החולה – מבט מנבי יושע

בפקיעין

בפקיעין

בית הכנסת בפקיעין

המבט מעל רמה

ראו את ההקשר כאן

Read Full Post »

מה צריך בסך הכול בן אדם? חדר ללילה בקצה העליון של ראש פינה, עם מרפסת המשקיפה אל הירדן והרי הגולן, וכיסא פשוט וספר טוב, וספל קפה וקצת בוטנים ושקדים, ורוח קלה שנושבת אחרי יום חמים ומניעה קלות את בדי התות, וגג רעפים ישן מכוסה חזזית המונח על קירות אבן עבים, ומטפס ירוק שמכסה מחצית מקיר האבן, ומעקה מפורזל צבוע תכלת.

וכך אני שוקע בספר שהתרחשותו ממש כאן. בצהריים אכלתי ליד הירדן וחשבתי על תחילת מסעם הפרוע של אורה ואברם, גיבוריו של גרוסמן, ואיך חצו את הנהר לכאן ולשם, יחפים, כמעט אבודים, תרמיליהם הגדולים על גבם. וכשהזמנתי קבב טורקי נהדר חשבתי על מרד הבשר של עופר בנם, בן ארבע ודעתן שכזה.

ומחר אעלה בכביש התלול למצודת נבי יושע, ואזכור איך שנאה אורה את המקום האכזר הזה, שם נפלו עשרים ושמונה לוחמי פלמ"ח בשנת 1948 וביניהם דודו ('הגישו פינג'אן והגידו, היש עוד פלמ"חניק כמו דודו'). ומשם אתגלגל בדרכי הגליל ואדמה בלבי שאני צועד בשביל ישראל דרומה. וכך אתפתל עד פאתי צפת ומסביב להר מירון, ואנוח בפקיעין ואוכל שם את הלבנה הטובה בעולם. ואז אציץ בבית הכנסת ואצלם קצת את סמטאות פקיעין, ואקנה לי סבון ריחני של סבתא ג'מילה.

וכשאעלה בכביש המקיף את הכפר, אסע עד התצפית שמעל רמה, ומשם אשקיף על כל הגליל התחתון, מהכינרת ועד הכרמל, וכבר אני יודע שמסעם של אורה ואברם מגיע עד לשם.

אבל עכשיו רוח של ערב שולחת אותי מהמרפסת אל חדרי לחפש משהו חם ללבוש, ואני מניח את הספר הפוך על הכיסא ומתמתח, מחייך בציפייה להרפתקה של מחר. מין מסע קטן של צליינות עשיתי לי. מה צריך בסך הכול בן אדם? ספר טוב ומרפסת עם נוף, ונכונות לצאת בעקבות הדמיון והספר.

Read Full Post »

ראו תחילה שלושה ימים בראש פינה – היום הראשון

שלושה ימים בראש פינה – היום השני

ביום השלישי נסעתי להר האושר:

ויהי כראותו את-המון העם ויעל ההרה וישב שם ויגשו אליו תלמידיו. ויפתח את-פיו ויורם ויאמר:

אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמים.

אשרי האבלים כי-הם ינוחמו.

אשרי הענווים כי-המה יירשו ארץ.

אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי-הם ישבעו.

אשרי הרחמנים כי-הם ירוחמו.

אשרי ברי לבב כי-הם יחזו את-האלהים.

אשרי רודפי שלום כי-בני אלהים יקרא להם.

אשרי הנרדפים בגלל הצדקה כי להם מלכות השמים.

אשריכם כי-יחרפו ורדפו אתכם ודיברו עליכם בשקר כל-רע בעבורי.

שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי-כן רדפו את-הנביאים אשר היו לפניכם.

הגדלה

הגדלה

הגדלה

אחר כך ירדתי עד לכנסיית הלחם והדגים:

ויהי לעת ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם-נטה היום שלחה את-המון העם וילכו אל-הכפרים לקנות להם אוכל. ויאמר אליהם אינם צריכים ללכת תנו-אתם להם לאכול. ויאמרו אליו אין-לנו פה כי אם-חמשת ככרות-לחם ושני דגים. ויאמר הביאום אלי הנה. ויצו את-העם לשבת על-הדשא ויקח את-חמשת ככרות-הלחם ואת-שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרוס ויתן את-הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם. ויאכלו כולם וישבעו וישאו מן-הפתותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים. והאוכלים כחמשת אלפים איש מלבד הנשים והטף.

וקינחתי בכנסיית פטרוס ובפסל שלידה

Read Full Post »

ראו קודם שלושה ימים בראש פינה – היום הראשון

ביום השני עליתי עם הרכבל לצוק מנרה

הקרוניות

העצים השרופים

המצוק

קרית שמונה

ביער ליד מנרה

Read Full Post »

ביום הראשון שוטטתי בין הבתים הישנים של מושבת הראשונים

הגדלה

הגדלה

הגדלה

הגדלה

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: