Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יום הכיפורים’

.

תפילות יום הכיפורים גדושות בביטויים של הקטנת האדם והנמכתו מול האל הגדול והעצום.

מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותינו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך ה’ אלהינו ואלהי אבותינו… ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ…

******************************

גם השנה הוזמנתי ל"סעודה רוחנית" בערב יום הכיפורים ומשום מה נבחר כנושא לסעודה פסוק מפרשת "כי תבוא", וליתר דיוק מפרק כו שבו נפתחת הפרשה. הפסוק שנבחר, פסוק טז – "היום הזה אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" – לא דיבר אל לבי. פתחתי את הפרשה וקראתי בה, ומיד קפץ לעיני צמד הפסוקים שבאים מיד אחרי הפסוק שנבחר, פסוקים יז-יח.

את ה’ האמרת היום, להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו.

וה’ האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך לשמור כל מצוותיו.

את ה’ האמרת… וה’ האמירך. כאן עצרתי מיד. הרי יש כאן סימטריה מושלמת. לא עוד בני אדם המדמים עצמם לעפר ואפר מול בורא עולם, אלא שתי ישויות שוות הבאות בברית ומחזקות זו את זו. האדם מגדיל ומרומם את האל, והאל מגדיל את האדם והופכו לעם סגולה. מכאן התחלתי להתגלגל בחיפושי אחר פירושים לביטוי זה. רש"י מתקשה ומכריז שלמילים אלו (האמרת, האמירך) "אין עד מוכיח במקרא", כלומר אין מקבילות שיכולות לשפוך אור ולפרש את הסתום. מפרשים מסורתיים אחרים, שנבהלו מהסימטריה, ממהרים לבטלה תוך אינוס הטקסט. יש מהם שמפרשים את המילה כנגזרת מהמילה אמר, כלומר היום אמרת שה’ הוא אלוהיך וגומר. המשך…

Read Full Post »

אני מביא כאן ציטוטים מובחרים וכמה רשימות שכתבתי לאורך השנים ועניינן נוגע ביום הכיפורים.

.

השפלתו של הנביא יונה

על האל הזקוק לאדם

סיפור לערב יום הכיפורים

יונה במעי הדג

עשה למען שמך

שובו בנים שובבים

כאשר אין המחשבה מביאה לידי מעשה

.

Read Full Post »

מעט אחרי תחילת הסיפור המשפחתי של האחים קרמאזוב ואביהם, ובעצם בתחילתו ממש או אף לפני תחילתו, כלומר עוד לפני שפגשנו את כל הגיבורים, מזומנים כולם אל המנזר הסמוך למפגש עם הסְטַארֶץ, שאליושה, צעיר הבנים, הוא תלמידו. מהו סטארץ? ובכן זהו "מי שמקבל מידיך את נפשך ואת רצונך, להטמיעם בתוך נפשו שלו ורצונו שלו. משבחרת בסטארץ פלוני, אתה מבטל את רצונך מפני רצונו מתוך צייתנות מוחלטת, מתוך ביטול עצמי גמור" וכולי וכולי. כלומר, הסטארץ הוא מעין צדיק שאנשים באים אליו לשמוע עצה, לתנות את צרותיהם ולחפש גאולה לנשמתם. לפני שמתחוללת לפני הסטארץ הדרמה המשפחתית של הקרמאזובים, מסופר העניין הזה.

בעלת אחוזה אחת, אלמנה צעירה בת שלושים ושלוש, מתלוננת שהיא מתקשה להאמין בעולם הבא. הסטארץ ממליץ על "אהבה פעילה", אך היא חוששת שאין בכוחה לעמוד בזה. "אתה יודע", היא אומרת לסטארץ, "אני כל כך אוהבת את האנושות, עד שלפעמים, תאמין לי, אני חולמת לעזוב הכול, כל מה שיש לי… וללכת להיות אחות רחמניה… אני עוצמת את עיני ושואלת את עצמי: כמה זמן היית מחזיקה מעמד כך? ואם החולה שאת רוחצת את פצעיו לא ישיב לך מיד בדברי תודה, אלא להפך, יתחיל להציק לך… מה אז? האם תתמידי באהבתך או לא?" הסטארץ, כתשובה, מספר את הסיפור הזה: המשך…

Read Full Post »

מעשה ברשע אחד שסיפר על הרב החסיד שבעירו שעבר כמה עבירות חמורות.

שאל אותו הרב: "מניין לך זה, כלום ראית בעיניך או כלום שמעת באזניך, ומי הגיד לך?"

אמר לו: "באוזני שמעתי, ומפיך שמעתי, שהודית בעצמך שעשית עבירות אלו ואלו".

אמר לו: "מתי הודיתי ובפי מי הודיתי?"

אמר לו: "עומד הייתי אצלך ביום הכיפורים ושמעתי מפיך שהודית בפני הקדוש ברוך הוא והתוודית על עבירות אלו וביקשת מחילה וסליחה עליהן ובכית עליהן הרבה".

אמר לו הרב החסיד: "אמת שהתוודיתי לפני הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים על עבירות אלו ועוד יותר מהן, לא על שאני עשיתי אותן התוודיתי אלא על אחרים שעברו עליהן ומצד הערבות שישראל ערבים זה בזה התוודיתי, שכן כתוב וכשלו איש באחיו, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, איש בעוון אחיו מלמד שכולן ערבים זה בזה".

מתוך "ימים נוראים" לש"י עגנון, עמ' שד, והמקור ב"נפלאים מעשיך" לרב בן ציון מרדכי חזן

.

ראו גם:

כאשר אין המחשבה מביאה לידי מעשה

.

.

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: