Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for the ‘יהדות’ Category

url

במדריך הקצר לעורך הסדר כתבתי שהפיוט הפותח במילים "כמה מעלות טובות למקום עלינו", שבו אנו אומרים "דיינו" על כל המעלות שבהן זיכה אותנו האל, ציינתי כמה טעמים לכך שישנן דווקא ט"ו מעלות, ואחד הטעמים הוא כנגד ט"ו סימני הסדר.

וכאן אפרט מעט כיצד סימני הסדר מכוונים כנגד המעלות, לפי "סדר ליל פסח" של אליהו כי טוב.

קדש             הוציאנו ממצרים              משום שנאמר "קדש לי כל בכור" (שמות יג) ליד "זכור את היום הזה

.                                                     אשר יצאתם ממצרים".

ורחץ            עשה בהם שפטים            משום "והוצאתי… ובשפטים גדולים" (שמות ז).

כרפס            עשה באלוהיהם

יחץ               הרג את בכוריהם            שנאמר "ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים" (שמות יב).

מגיד              נתן לנו את ממונם

רחצה            קרע לנו את הים               ונאמר "ישובו המים על מצרים" (שמות יד).

מוציא            העבירנו בתוכו בחרבה

מצה               שקע צרינו בתוכו            כדרך שהמים שוקעים בקמח שנוטלים ממנו למצה.

מרור              סיפק צרכינו במדבר

כורך              האכילנו מן המן               שכך היה המן מכורך בשכבת הטל תחתיו ובשכבת הטל שמעליו.

שולחן עורך    נתן לנו את התורה            כי התורה היא שעורכת את שולחנם של ישראל.

צפון               נתן לנו את השבת            כי השבת היא חמדה גנוזה וצפונה לה'.

ברך               קרבנו אל הר סיני

הלל                הכניסנו לארץ ישראל      "הללי אלוהיך ציון".

נרצה             בנה לנו את בית הבחירה   שם הקרבנו קרבנות ונרצה לנו לכפר.

.

Read Full Post »

הופעה של יונתן שפירא – במשמרת התמיכה בסרבן נתן בלנק, ב-23 בפברואר, מול חומות כלא 6

.

שימו לב במיוחד לגרסתו של יונתן להמנון הלאומי "התקווה".

עוד לא אבדה תקוותנו

עוד חופשיה מחשבתנו

על חורבותייך עיר דוד יפציע המחר

שוויון זכויות לכל – מן הים עד הנהר.

כן, בימים האפלים האלה, הילדים הכי טובים יושבים בבית הכלא.

. המשך…

Read Full Post »

.

תתננו לשם ולתהילה

תשיבנו אל החבל ואל הנחלה

תרוממנו למעלה למעלה

תקבצנו לבית התפילה

תציבנו כעץ על פלגי מים שתולה

תפדנו מכל נגע ומחלה

תעטרנו באהבה כלולה

תשׂמחנו בבית התפילה

תנהלנו על מי מנוחות סלה

תמלאנו חכמה ושכלה

תלבישנו עוז וגדולה

תכתירנו בכתר כלולה

תישרנו באורח סלולה

תטענו ביושר מסילה

תחננו ברחמים ובחמלה

תזכירנו במי זאת עולה

תושיענו לקץ הגאולה

תהדרנו בזיו המולה

תדביקנו כאזור חתולה

תגדלנו ביד הגדולה

תביאנו לביתך ברינה וצהלה

תאמצנו ברווח והצלה.

.

מתוך סידור התפילה. הפיוט מיוחס לאלעזר הקליר

.

Read Full Post »

יעקב שטיינהרט: יונה הנביא

הנביא יונה זכה שבכל יום כיפורים מסופר סיפורו מחדש. ספר יונה כולו – שלושה עמודים – נקרא בבית הכנסת ביום הכיפורים בתפילת מנחה. מדוע נקרא ספר יונה ביום הכיפורים? יש אומרים שהסיבה היא התשובה שעשו תושבי נינוה ברגע האחרון, אחרי שיונה קרא על העיר: "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת". אנשי נינוה צמו ולבשו שקים וקראו לאלוהים ושבו מדרכם הרעה, ואלוהים קיבל את תשובתם וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות להם – ולא עשה. כמו אנשי נינוה גם אנו עומדים בבית הכנסת במחצית היום לפני שנחתמים הספרים בשמים, ועוד פתוחה הדרך לתשובה ולהצלה. ויש אומרים שלא תשובת אנשי נינוה היא העיקר אלא תשובתו של האלוהים, שביקש להחריב עיר על יושביה – יותר ממאה ועשרים אלף נפש – וחזר בו ולא עשה כן.

כך או כך – בין שהעיקר הוא בתשובתם של אנשי נינוה ובין שהעיקר הוא בתשובתו של אלוהים – מה מקומו של יונה בכל זה? ספר יונה אכן מדבר על השתנות האל מאל נקמות לאל הרחמים, אך עיקרו הוא המאבק בין יונה ובין אלוהים, מאבק המסתיים בהשפלתו של יונה. המשך…

Read Full Post »

.

תפילות יום הכיפורים גדושות בביטויים של הקטנת האדם והנמכתו מול האל הגדול והעצום.

מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותינו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך ה’ אלהינו ואלהי אבותינו… ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ…

******************************

גם השנה הוזמנתי ל"סעודה רוחנית" בערב יום הכיפורים ומשום מה נבחר כנושא לסעודה פסוק מפרשת "כי תבוא", וליתר דיוק מפרק כו שבו נפתחת הפרשה. הפסוק שנבחר, פסוק טז – "היום הזה אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" – לא דיבר אל לבי. פתחתי את הפרשה וקראתי בה, ומיד קפץ לעיני צמד הפסוקים שבאים מיד אחרי הפסוק שנבחר, פסוקים יז-יח.

את ה’ האמרת היום, להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו.

וה’ האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך לשמור כל מצוותיו.

את ה’ האמרת… וה’ האמירך. כאן עצרתי מיד. הרי יש כאן סימטריה מושלמת. לא עוד בני אדם המדמים עצמם לעפר ואפר מול בורא עולם, אלא שתי ישויות שוות הבאות בברית ומחזקות זו את זו. האדם מגדיל ומרומם את האל, והאל מגדיל את האדם והופכו לעם סגולה. מכאן התחלתי להתגלגל בחיפושי אחר פירושים לביטוי זה. רש"י מתקשה ומכריז שלמילים אלו (האמרת, האמירך) "אין עד מוכיח במקרא", כלומר אין מקבילות שיכולות לשפוך אור ולפרש את הסתום. מפרשים מסורתיים אחרים, שנבהלו מהסימטריה, ממהרים לבטלה תוך אינוס הטקסט. יש מהם שמפרשים את המילה כנגזרת מהמילה אמר, כלומר היום אמרת שה’ הוא אלוהיך וגומר. המשך…

Read Full Post »

אני מביא כאן ציטוטים מובחרים וכמה רשימות שכתבתי לאורך השנים ועניינן נוגע ביום הכיפורים.

.

השפלתו של הנביא יונה

על האל הזקוק לאדם

סיפור לערב יום הכיפורים

יונה במעי הדג

עשה למען שמך

שובו בנים שובבים

כאשר אין המחשבה מביאה לידי מעשה

.

Read Full Post »

הסיפור בתמצית: אלימלך ונעמי יוצאים עם בניהם מחלון וכליון מבית לחם, בגלל בצורת, ועוברים למואב, שם מת אלימלך. הבנים מתחתנים עם מואביות ואחרי עשר שנים מתים. נעמי חוזרת לבית לחם עם כלותיה. בדרך היא מבקשת מהן שיחזרו לבית הוריהן. ערפה חוזרת, רות דבקה בנעמי ובעמה ("כי אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלהיך אלהי"). בבית לחם הן עניות, רות יוצאת ללקט בשדה של בועז, היא מוצאת חן בעיניו והוא מרשה לה ללקט ככל שתרצה. נעמי מציעה לרות ללכת לגורן ולשכב למרגלות בועז. זה קורה, ורות מבקשת מבועז שיגאל אותן. יש עיכוב בגלל גואל קרוב יותר, הבעיה נפתרת ובועז מתחתן עם רות וגואל את אדמות אלימלך. רות יולדת בן, עובד, שהוא סבו של דוד המלך.

מדוע קוראים את מגילת רות בשבועות? משתי סיבות: ראשית, הסיפור מתרחש "בתחילת קציר שעורים". שנית, על פי המסורת דוד המלך, נכדו של עובד שנולד לרות בסוף המגילה, נולד ומת בשבועות. המשך…

Read Full Post »

Older Posts »

%d בלוגרים אהבו את זה: